Nastavení pro offline režim

Offline režim

Potřebujete-li vystavovat účtenky v případě výpadku internetu, tak je nutné si nainstalovat desktopovou aplikaci, která slouží jako záložní řešení pro vystavování účtenek. Neobsahuje žádné další funkce jako sklad nebo pokladní doklady.

Účtenky v offline režimu obsahují podpisový kód poplatníka místo fiskálního kódu.
Jakmile bude internetové připojení k dispozici, tak se offline účtenky odešlou do online pokladního systému, kde budou zaevidovány na finanční správu a uloženy do historie.

Ke stažení

Windows 7+  EETAppOffline.msi
Windows XP, Vista   EETAppOfflineXP.msi

První spuštění

Po instalaci je potřeba spárovat instalaci s vaším účtem. Zadejte vaši webovou adresu pokladního systému a přihlašovací údaje, pod kterými se budou účtenky synchronizovat. Offline verze neumožnuje přepínáni uživatelů. V případě, že uživatel přestane existovat, tak je potřeba změnit přihlášení v offline aplikaci.

Konfigurace účtenky a EET certifikát se načte do offline aplikace. V případě pozdejších úprav vzhledu účtenky již tato synchronizace neprobíhá automaticky. Lze ji opět načíst z online verze tlačítkem Aktualizovat.

Pořadové čísla dokladů

Při výpadku internetu není možné sdílet pořadové čísla účtenek mezi offline a online aplikacemi. Proto účtenky v offline aplikaci obsahují vlastní číslování a aby po synchronizaci nevznikly kolize označení, tak jsou pořadové čísla rozšířena o příponu "/offline". Pokud je problém míchání dvou číselných řad, tak lze na offline aplikaci založit novou pokladnu pouze pro offline režim. Z tohoto principu se nedoporučuje mit více offline aplikací spárovaných se stejnou pokladnou.